Makers-groot-fi.jpg

Over DeWereldStaatStil

Wij zijn taalliefhebbers. We noteren mooie woorden en vallen stil bij een goedgeformuleerde zin. Teksten zijn steevast in de performances en installaties aanwezig. We maken deze het liefst voor specifieke locaties of momenten. Taal is ons medium die de ervaring van een tijdstip of plek enerzijds kan beschrijven en/of anderszijds oproept.

Een voorbeeld zijn de Wegdekdialogen in de Hoeksche Waard, die het landschap leesbaar maken doordat ze de ervaring van het daar-zijn beschrij- ven. In de performance ‘Vreemdeling zijn we allemaal’, in een besneeuwd weiland met uitzicht op de snelweg, smelten de voorgedragen teksten samen met de voorbijrijdende auto’s in de verte. De pulserende lichten van de koplampen worden tot een beeld van het voorbijgaan van de tijd.

Binnen onze performances, die vaak één op één zijn met het publiek, zoeken we naar nabijheid, zonder onze rol als kunstenaar/performer te verzaken. Vanuit concentratie, gericht op ons doel, met de nodige ruimte voor improvisatie en interactie staat de zorgvuldig voorbereide tekst en de ervaring centraal. We nodigen publiek uit tot stilte, tot concentratie en introspectie.

De teksten die we gebruiken zijn vaak zelfgeschreven, soms gebruiken we fragmenten uit de wereldliteratuur. Enkele favorieten zijn Italo Calvino, Georges Perec, Peter Handke, Rutger Kopland, Hans Andreus, Esther Gerritsen, W.F. Hermans, Kristien Hemmerechts, Herman de Coninck, en dan vergeten we zeker een paar namen te noemen.

Onze verzameling boeken speelde een belangrijke rol in het volgende voorbeeld van een performance die we in 2008 maakten. Bij een kerstmaal- tijd vergezelden we het nagerecht van enig ‘geestelijk’ voedsel. Eén voor één namen we de gasten mee naar onze bibliotheek, keken hem of haar aan, pakten met goed gevoel het eerste boek waar we aan dachten, sloegen het open op een willekeurige bladzijde, en lazen voor.

De observatie van de luisteraar dat een schijnbaar willekeurig gekozen tekst zo verrassend toepasselijk is illustreert hoe ieder zelf betekenis creërt. Verbeeldingsvolle taal is gelaagd en meerduidig. Het roept bij ieder eigen beelden, gedachten en associaties op. Dezelfde tekst kan zo verschillende betekenissen krijgen. In onze installaties en performances creëren wij situaties waarin die betekenissen aan het licht komen.

Linda Pijnacker en Roeland Troost

 

Leave a Reply

Reacties
Zoeken